AI in productie van games, VFX en animatie

Geautomatiseerd Games Testen

Geautomatiseerd
VR Testen

Datagedreven
Animaties

Systemic
Animations:
IK Rig

Detection of VFX complexity

Audio Testing

tetra

Tetra, hetwelke staat voor TEchnology TRAnsfer, is een praktijkgericht onderzoeksprogramma gericht op projecten met een hoge economische en maatschappelijke waarde. Het doel is om nieuwe technologieën en kennis over te dragen naar het werkveld.

Artificiële Intelligentie

Kunstmatige Intelligentie (AI) is een buzzwoord dat de laatste tijd moeilijk te negeren is. Ondanks veel aandacht voor het onderwerp op conferenties en in de media, kan het vaag blijven wat de realistische mogelijkheden van vandaag de dag zijn. In de afgelopen jaren hebben we AI doorbraken gehad op het gebied van bestuurderloze auto's, spraaktechnologie en het spelen van verschillende games. Een duidelijk beeld van hoe deze niche productie-pipelines kunnen verbeteren ontbreekt echter nog volledig.

AI toegepast op Gametechnologieën

Game Testing, het maken van Animaties, of het ontwerpen van realistische conversations zijn slechts enkele voorbeelden waar AI een belangrijke rol kan en zal spelen in de toekomst. Daarom is DAE Research het TETRA-project over dit onderwerp gestart. Samen met een begeleidingsgroep bestaande uit verschillende Games- en VFX-bedrijven geloven we dat het gebruik van AI meer tijd zal vrijmaken voor het creatieve proces zelf.

De huidige TETRA is het vervolg op een voorbereidingsjaar dat afliep in september 2020. In het voorbereidingsjaar werd samen met de begeleidingsgroep een verschillende use-cases geïdentificeerd waarin AI de meeste impact zal hebben. Samenwerking en interactie met de begeleidingsgroep zorgen ervoor dat ons onderzoek toepasbaar en waardevol is in het werkveld.

Op 1 januari 2021 starten we met deze vervolgtetra hierin zullen we de use cases verder ontwikkelen en de kennis en het onderzoek in het eerste jaar verbreden. Concreet bieden wij de bedrijven in de begeleidingsgroep het volgende:

  • 6 gevalideerde proof of concepts gebaseerd op de gekregen input
  • Basiskennis over AI & bestaande tools en methodieken
  • Verdiepende kennis van AI toegepast op games, VFX en animatie
  • Testen en vergelijken bestaande AI-tools
  • Workshops om werknemers bij te scholen
  • Continue update over projectresultaten en relevante academische papers via blogposts op de website en bijeenkomsten
  • Netwerking

Contact

Voor meer informatie: