Workshop Image Classification

Lesmateriaal, opname & presentatie

Op deze pagina kunt u de workshop rond Image Classification herbekijken en de slides downloaden. Daarnaast kunt u zelf aan de slag met het voorziene lesmateriaal. 

De slides werden enkel gebruikt in het begin van de sessie also introductie, darna gingen we over naar het lesmateriaal, hetwelke bestaat uit een set Google Colab files, de eerste vier zijn de work-files, de volgende 4 bevatten de antwoorden en behaalde resultaten.